۲۰ دانشگاه برتر در کانادا

دانشگاه یرتر کانادا

دانشگاه های برتر کانادا


 1. University of Toronto

شهر:تورنتو

رنک جهانی:۲۵

تعداد دانشجو:۷۶۰۶۵

شهریه برای دانشجویان بین المللی:

کارشناسی:۱۷۵۰۰-۲۰۰۰۰ دلار

ارشد:۱۲۵۰۰-۱۵۰۰۰ دلار

 1. The University of British Columbia

شهر:ونکوور

رنک جهانی:۴۵

تعداد دانشجو:۵۶۵۵۲

شهریه برای دانشجویان بین المللی:

کارشناسی: ۲۰۰۰۰دلار

ارشد: ۲۰۰۰۰دلار

 1. University of Waterloo

شهر:واترلو

رنک جهانی:۱۶۶

تعداد دانشجو:۳۳۵۴۵

شهریه برای دانشجویان بین المللی:

کارشناسی:۱۷۵۰۰-۲۰۰۰۰دلار

ارشد:۱۵۰۰۰-۱۷۵۰۰دلار

 1. McGill University

شهر:مونترال

رنک جهانی:۳۱

تعداد دانشجو:۲۹۷۷۴

شهریه برای دانشجویان بین المللی:

کارشناسی:۱۷۵۰۰-۲۰۰۰۰دلار

ارشد:۱۵۰۰۰-۱۷۵۰۰دلار

 1. Simon Fraser University

شهر:بورنابی

رنک جهانی:۳۲۳

تعداد دانشجو:۲۵۱۵۱

شهریه برای دانشجویان بین المللی:

کارشناسی:بالای ۲۰۰۰۰دلار

ارشد:۲۵۰۰-۵۰۰۰دلار

 1. University of Alberta

شهر:ادمانتون

رنک جهانی:۱۱۹

تعداد دانشجو:۳۳۵۴۷

شهریه برای دانشجویان بین المللی:

کارشناسی:۱۵۰۰۰-۱۷۵۰۰دلار

ارشد:۵۰۰۰-۷۵۰۰دلار

 1. York University

شهر:تورنتو

رنک جهانی:۵۳۱

تعداد دانشجو:۴۴۰۲۳

شهریه برای دانشجویان بین المللی:

کارشناسی:بیشتر از ۲۰۰۰۰دلار

ارشد:۱۲۵۰۰-۱۵۰۰۰دلار

 1. Queen’s University

شهر:کیگزتون

رنک جهانی:۲۴۶

تعداد دانشجو:۲۳۸۸۶

شهریه برای دانشجویان بین المللی:

کارشناسی:بیش از  ۲۰۰۰۰دلار

ارشد:۱۰۰۰۰-۱۲۵۰۰دلار

 1. University of Calgary

شهر:کلگری

رنک جهانی:۲۴۶

تعداد دانشجو:۳۱۸۶۳

شهریه برای دانشجویان بین المللی:

کارشناسی:بیش از ۲۰۰۰۰دلار

ارشد:۱۰۰۰۰-۱۲۵۰۰دلار

 1. University of Victoria

شهر:ویکتوریا

رنک جهانی:۳۷۰

تعداد دانشجو:۲۲۳۰۱

شهریه برای دانشجویان بین المللی:

کارشناسی:ببش از ۱۲۵۰۰-۱۵۰۰۰دلار

ارشد:۱۲۵۰۰-۱۵۰۰۰دلار

 1. McMaster University

شهر:هامیلتون

رنک جهانی:۱۴۴

تعداد دانشجو:۲۵۰۰۸

شهریه برای دانشجویان بین المللی:

کارشناسی:۱۲۵۰۰-۱۵۰۰۰دلار

ارشد:۱۲۵۰۰-۱۵۰۰۰دلار

 1. Western University

شهر:لندن

رنک جهانی:۲۰۳

تعداد دانشجو:۳۰۴۲۰

هزینه برای دانشجویان بین المللی:

کارشناسی:۱۵۰۰۰-۱۷۵۰۰دلار

ارشد:۱۵۰۰۰-۱۷۵۰۰دلار

 1. Université de Montréal

شهر:موترال

رنک جهانی:۱۱۸

تعداد دانشجو:۳۹۸۹۱

شهریه برای دانشجویان بین المللی:

کارشناسی: ۱۰۰۰۰-۱۲۵۰۰دلار

ارشد:۱۰۰۰۰-۱۲۵۰۰دلار

 1. Université Laval

شهر:کبک

رنک جهانی:۴۲۰

تعداد دانشجو:۲۷۰۰۴

شهریه برای دانشجویان بین المللی:

کارشناسی:۱۲۵۰۰-۱۵۰۰۰دلار

ارشد:۱۰۰۰۰-۱۲۵۰۰دلار

 1. Ryerson University

شهر:تورنتو

رنک جهانی:۸۰۱

تعداد دانشجو:۳۳۶۸۲

شهریه برای دانشجویان بین المللی:

کارشناسی:۱۷۵۰۰-۲۰۰۰۰دلار

ارشد:۱۷۵۰۰-۲۰۰۰۰دلار

 1. Carleton University

شهر:اوتاوا

رنک جهانی:۶۰۱

تعداد دانشجو:۲۶۱۹۲

شهریه برای دانشجویان بین المللی:

کارشناسی:بیشتر ۲۰۰۰۰دلار

ارشد:۱۵۰۰۰-۱۷۵۰۰دلار

 1. University of Guelph

شهر:گلف

رنک جهانی:۵۷۱

تعداد دانشجو:۲۱۳۹۴

هزینه برای دانشجویان بین المللی:

کارشناسی:بیش از ۲۰۰۰۰دلار

ارشد:۱۵۰۰۰-۱۷۵۰۰دلار

 1. University of Ottawa

شهر:اوتاوا

رنک جهانی:۲۷۹

تعداد دانشجو:۳۵۷۹۱

شهریه برای دانشجویان بین المللی:

کارشناسی:بالای ۲۰۰۰۰دلار

ارشد:۱۵۰۰۰-۱۷۵۰۰دلار

 1. Concordia University

رنک جهانی:۴۷۷

تعداد دانشجو:۳۴۸۴۶

شهر:مونترال

شهریه برای دانشجویان بین المللی:

کارشناسی:۱۲۵۰۰-۱۵۰۰۰دلار

ارشد:۱۵۰۰۰-۱۷۵۰۰دلار

 1. Dalhousie University

شهر:هالیفکس

رنک جهانی:۲۹۱

تعداد دانشجو:۱۵۴۳۶

شهریه برای دانشجویان بین المللی:

کارشناسی:۱۲۵۰۰-۱۵۰۰دلار

ارشد: ۱۲۵۰۰-۱۵۰۰۰دلار

دسته‌بندی نشده

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مشاوره مهاجرت فرم ارزیابی آنلاین Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.